Opinia

Zakład usług wykonawczych w zakresie instalacji rurowych Poznań ul. H.Rzepeckiej 21 pana inż. Jana Basińskiego wykonał w/w roboty sprawnie organizacyjnie, terminowo w oparciu o duże doświadczenie i wiedzę techniczną. Na podkreślenie zasługuje fakt dużej kultury technicznej Zakładu. Roboty wykonane zostały dobrze i terminowo. Koordynacja prac bez zastrzeżeń. Wykonawca wykonał zlecenie wywiązując się terminowo z ich wykonania. Jakość ich wykonania nie budzi zastrzeżeń- jest bardzo dobra. Uważamy, że można polecić zakład do w/w robót instalacyjnych.

Firma NOVAX skłąda podziękowania za przygotowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania na terenie naszego oddziału w Poznaniu oraz za profesjonalną współpracę przy jego realizacji.
Życzymy aby kolejny projekt w równym stopniu spełnił wymagania i oczekiwania inwestorów.

Rekomenduję „Zakład Usług Wykonawczych w zakresie Instalacji Rurowych” jako firmę solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowej realizacji zadań z zakresu instalacji wodno kanalizacyjnych jak i centralnego ogrzewania.
Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania usług.
Powierzone prace polegające na realizacji:
– instalacji wodno-kanalizacyjnych
– instalacji centralnego ogrzewania
w budowanych przez nas domach jednorodzinnych zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramach technicznych.
„Zakład Usług Wykonawczych w Zakresie Instalacji Rurowych” jest firmą godną polecenia przy realizacji zadań inwestycyjnych.

tel: (+48) 601 73 09 78

|

e: biuro@baseco-instalacje.pl